Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten en diensten zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden worden op deze websitepagina aangeboden en zijn hier te downloaden.